Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Mission

Formålet med innovationskonsortiet GenVind er udviklingen af muliggørende teknologier til en vedvarende genanvendelse af plastkompositter, og demonstrere at affald kan anvendes i mange forskellige produkter, komponenter og strukturer.

Blandt slutprodukterne som kunne produceres fra plastkompositaffald er
Dette projekt står ikke alene og skal ses sammen med en række tiltag. Det overordnede formål er, at udvikle en teknisk, miljømæssig og økonomisk tilfredsstillende håndtering af affaldsprodukter og plastkomposit-produktionsaffald.

Projektet er baseret på filosofien om vugge-til-vugge, hvilket er at producere produkter på en sådan måde, at alt er inkluderet i de lukkede biologiske og tekniske cykler - og på den måde helt fjerner affald. I forhold til projektet betyder dette, at kompositaffaldet skal være anvendeligt som en ny ressource i form af, bl.a., råvarer og mellemvarer. Visionen med sporene er at implementere en koordineret og sammenhængende indsats, udført i samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter, og at give den danske kompositindustri, og en lang række slutbrugere, betragtelig viden og teknologisk boost i forhold til størrelsesreduktion, analyse, design og fremstilling af konkurrencedygtige genanvendte produkter til verdensmarkedet.

De forskningsmæssige mål med sporene er, at identificere og udvikle metoder til genanvendelse af både korte og lange, kontinuere fibre i nye kompositmaterialer. Ud over udfordringer mht. shredding- og sorterings-teknologier, er der forskningsmæssige udfordringer i at gendanne egenskaberne i fibre fra affaldskompositterne.

Efter forbehandling (mekaniske og/eller kemisk) sker der ændringer i fibrene (inklusiv overfladens topografi), hvilket resulterer i nedbrydning i komposittens mekaniske egenskaber. Det er derfor nødvendigt at genoprette fibrenes mekaniske egenskaber, hvilket kan gøres med en efterbehandling med et nyt overfladelag (sizing). Fibrene kan derefter geninjiceres med nye bindere (resiner) og, afhængig af den endelige anvendelse, en kvalificering det nye materiale, fra fiber/matrice-niveau til komponentniveau. Der er også store forskningsmæssige udfordringer i separationen af de forskellige typer fiberglas, carbon og hybridfibre og i at finde muligheder for genanvendelse af sandwichen af kernematerialer. Designrelaterede spørgsmål og fremstillingsmetoder for komponenter af genanvendte fibre udgør også vigtige, forskningsmæssige udfordringer.Projektstruktur

planGenVind


Forskningsprojekter (FP)
involverer Barsmark, Velux, Dovista, Averhoff, DPF, AAU, UN, DTU Risø
FP-WP1: Genindvinding af kemikalier og fiberforstærkning
FP-WP2: Optimering og anvendelse af genindvundne fiberforstærkninger
FP-WP3: Undersøgelser i pilotskala
Teknologiprojekter (TP) TP1: Udvikling af mekaniske teknologier til genanvendelse af komposit
TP2: Udvikling og optimering af termiske/kemiske procesteknologier til regenerering af resin og fibre.
TP3: Udvikling af procesteknologier til fremstilling af nye produkter fra regenererede fibre og/eller regenereret resin.
TP4: Vurdering af energiforhold i forhold til genanvendelse af kompositter.
Demonstrationsprojekter (DP) DP1: Kompositaffald
DP2: Konstruktion/bygning
DP3: Højteknologiske produkter og konstruktionerplanGenVind
Flere og flere procestrin
A. Genanvendelse af hele vingen DP1

B. Genbrug af hovedpart af vinger til busstoppesteder, eller fremstilling af nye, mindre vindmøllevinger TP1, DP1, DP2, DP3

C. Udskæring af byggeelement, plader, bjælker, planker,... TP1, DP1, DP2, DP3D. Knusning TP1, DP1, DP2, DP3

F. Genindvinding af polymer og korte fibre FP1, FP2, TP2, TP3, DP1, DP2, DP3


E. Genindvinding af lange fibre/væv og polymer FP1, FP2, TP2, TP3, DP1, DP2, DP3

© 2014 GenVind Innovation Consortium