Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Nyheder

01.10.2015
Genbrug af resin i polyol


I samarbejde med Teknologisk Institut har VELUX udviklet en metode til genbrug af polyol fra polyuretan-ekstruderede profiler.

Forsøgene hos Velux har eftervist, at det i stedet er muligt at genanvende polyol materialet, i egen produktion, på en mere hensigtsmæssig måde, ved hjælp af kemisk separation i form af en glykolyse-proces.

Læs mere her


Michael Lei, Teknologisk Institut16.09.2015
Planlægning af GenVind seminar 2016 er i gang


Første møde er afholdt i forbindelse med planlægningen af et GenVind seminar i begyndelsen af 2016. I mødet deltog Plastindustrien, Teknologisk Institut og FORCE Technology. Der arbejdes på et udkast til et programoplæg, endelig dato og hvilke deltagersegmenter dagen skal henvende sig til. Næste møde afholdes den 8. september 2015.


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology07.09.2015
20th International Conference on Composite Materials


For tyvende gange blev konferencen, ICCM (International Conference on Composite Materials), afholdt den 19.-24. juli 2015, denne gang i Bellacenteret i København. I konference deltog omkring 1.800 internationale deltagere, der havde mulighed for at følge 22 tracks med forskellige emner spredt ud over ugen. Ved konference var der et oplæg fra Justine Beauson, DTU Vindenergi, med titlen ”Thermoset composite recycling: Tensile strength properties of the recovered glass fiber”. Herudover havde Hülya U. Sokoli, Aalborg Universitet, et indlæg med titlen ”Microwave induced degradation of glass fiber reinforced polyester for fiber and resin recovery”. Ud over deltagelsen og indlæg fra Justine Beauson og Hülya U. Sokoli, deltog Povl Brøndsted og Jacob Ilsted Bech fra DTU Vindenergi, samt Jens Henriksen og Marianne Lund Madsen fra FORCE Technology.


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology04.09.2015
Årsmøde i kompositsektionen 2015


Den 18. juni 2015 blev det årlige møde i kompositsektionen under Plastindustrien afholdt på Hindsgavl Slot i Middelfart. På mødet havde Marianne Lund Madsen fra FORCE Technology et oplæg med titlen ”GenVind – Genbrug af kompositmaterialer fra industrien”. Yderligere deltog Benedikte Jørgensen fra Fiberline Composites, Povl Brøndsted fra DTU Vindenergi, samt Jacob Boultrup og Karin Magelund Møller fra LM Wind Power.


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology01.09.2015
Opskæringsforsøg


I foråret blev der udført yderligere opskæringsforsøg af Jens Henriksen og Marianne Lund Madsen fra FORCE Technology. Hovedformålet var, at få tilgængeligt materiale (større emner) at arbejde med i arbejdsgrupperne. Prøvevingen indeholdte bl.a. carbonfibre, hvilket tydeligt ses på billedet.


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology16.03.2015
Arbejdsgruppemøde om genanvendte fibre og genanvendt resin afholdt den 12. marts 2015 på DTU Risø


Følgende deltog i mødet: Aalborg Universitet, DTU, Contec, Force Technology, Teknologisk Institut, Siemens Wind Power og LM Wind Power.
Resultaterne af den superkritiske væske-proces og de mekaniske egenskaber af genanvendt glasfibre blev præsenteret.
DTU præsenterede desuden resultaterne af den udførte glasfiberdimensionering og teknikkerne, de har anvendt til karakterisering.
Contec demonstrerede og fortalte om glasfiberforstærket beton.
Arbejdsgruppen diskuterede genanvendelse af genvundne glasfibre og mulighederne for genanvendelse af genvunden resin.
Mødet blev rundet af med en rundvisning i laboratoriet.


Justine Beauson, DTU Wind Energy03.02.2015
Kvartalsmøder i arbejdsgrupperne


Første møde i arbejdsgruppe 3 (”Granulatfragmenter fra knusning”) og 4 (”Støvpulver/slibestøv/produktionsrester”) blev afholdt samlet hos Teknologisk Institut i Aarhus d. 17/12-14. Mødet bød på præsentationer af nye resultater fra de involverede partnere samt livlig sparring og diskussion af udfordringer såvel som nye idéer og samarbejdsmuligheder. Næste kvartalsmøde i arbejdsgruppe 3 og 4 afholdes 25/3-15.


Sofie Kastbjerg, Teknologisk Institut19.01.2015
DTU International Energy Report 2014


Justine Beauson og Povl Brøndsted var med til at skrive rapporten DTU International Energy Report 2014 om de drivende kræfter og barriererne for at vind skal udgøre en højere andel af den globale energisammensætning. Kapitel 13 er om genanvendelse af vindmøller, GenVind er nævnt.

Rapporten kan downloades fra denne adresse: www.natlab.dtu.dk/english/Energy_Reports/DIER_2014


Justine Beauson, DTU Wind Energy19.12.2014
Wind Turbine Blade Manufacture 2014


For femte år i træk blev konference, Wind Turbine Blade Manufacture, afholdt den 1.-3. dec. 2014 i Düsseldorf. Ved konference var der et indlæg fra Povl Brøndsted, DTU Vindenergi med titlen ”The influence of resin consolidation on curing cycles in the shrinkage and residual stresses in wind turbine blades”. Herudover havde Jakob Ilsted Bech, DTU Vindenergi, et fælles indlæg med ZOLTEK, USA med titlen ”Thick uni-directional composite testing for wind blades”. Ud over deltagelsen og indlæg af Povl Brøndsted og Jacob Ilsted Bech, deltog Jens Henriksen, Per Bo Ludwigsen og Marianne Lund Madsen fra FORCE Technology i konferencen.


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology18.12.2014
Genanvendelse af plast skal være en god forretning


Plast Panorama bringer i denne måned en artikel om genanvendelse, hvor også GENVIND omtales. Artiklen berører mange aktuelle emner i relation til, at vi i Danmark skal blive bedre til at genanvende. Et centralt budskab er, at for at indsatsen med at genanvende skal have en effekt på samfundsniveau, skal vi tænke teknologi og forretningsmodeller sammen. Genanvendelse skal være god forretning.

Læs artiklen her: Plastpanorama, december 2014, side 14-19


Nanna Studinski, Teknologisk Institut17.12.2014
Fremtiden ressourceøkonomi – en teknologisk vækstdagsorden


I en informationsartikel for GTS-institutterne er GenVind på tapetet i afsnittet ”Affald fra vindmøller bliver til nye produkter”. Sektionsleder, Mads Kogsgaard Hansen, fra Teknologisk Institut og Teknisk chef, Per Bo Ludwigsen, fra FORCE Technology er citeret i artiklen.

Se hele artiklen på: gts-net.dk


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology15.12.2014
GenVind var på programmet ved GTS årsmødet 2014


Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens nævnte indirekte GenVind i sin tale ved GTS årsmødet 2014 d. 1. december i København. Et udsnit af talen ses herunder:

”FORCE Technology og Teknologisk Institut er f.eks. i gang med et spændende samarbejde med vindmølleindustrien om at genanvende materialer fra vindmøllevinger til helt nye produkter. Det lyder måske en smule eksotisk – hvor mange vindmøllevinger er det lige, som der skrottes? Men faktisk handler det om over 4.000 tons årligt. Indtil nu har det bedre kunne betale sig at skille sig af med affaldet i stedet for at genanvende det. Det håber man at ændre på, sådan at udtjente vindmøllevinder fremover bliver genanvendt til alt fra møbler til byggekomponenter og skateboards”.

Se hele ministerens tale på: ufm.dk


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology10.12.2014
Genanvendelse af glasfibre i støjskærme


Der er ikke kun i GenVind, at der er fokus på genanvendelsen af vindmøllevinger. Der er netop blevet uddelt et legat til en ung iværksætter, der har udviklet en metode til genanvendelse af glasfiber som granulat i støjskærme.

Se hele artiklen på: metal-supply.dk


Marianne Lund Madsen, FORCE Technology08.12.2014
Forelæsning på Teknologisk Institut


Den 11. november lagde Teknologisk Institut hus til en forelæsning om materialevidenskab for 36 studerende fra Proces- og Innovationslinjen på DTU i Ballerup. Under forelæsningen gav Seniorkonsulent Jesper Vastrup Knudsen de studerende en introduktion til GENVIND, herunder formål, projektdeltagere, udfordringer og en generel snak om genanvendelse af plast- og kompositmaterialer. Derefter blev snakken mere konkret og gik på de udfordringer, der ligger i genanvendelse af forstærkede hærdeplastmaterialer med separation af fibre- og matrixmaterialer, håndtering, kemi, overflader mm. samt mulige anvendelsesområder for produkter af de neddelte fraktioner. Cases fra projektet blev præsenteret og diskuteret. Fysiske prøver af forskellige neddelte fiberfraktioner blev også præsenteret og problemstillinger og muligheder diskuteret.


Jesper Vastrup Knudsen, Teknologisk Institut04.12.2014
Opskæring og knusning af vindmøllevinger


Der er i løbet af året arbejdet med udskærings forsøg med forskellige vingetyper og med forskelligt værktøj.

Efter opskæring i større sektioner bliver vingedelene skåret i passende stykker til de øvrige deltagere i projektet.

Andre materialedele bliver knust/neddelt så materialet igen kan videregives til videre oprensning og udviklingsforsøg.


Tom Ellegaard, Averhoff A/S24.11.2014
Genanvendelse af knust komposit i ny polymerkomposit


Formålet med dette projekt er at genanvende det knuste komposit fra vindmøllevinger i ny polymerkomposit. Det knuste komposit modtaget fra FORCE Technology består af lange glasfibre, bundter af fibre, agglomereret med matrix, samlinger af korte fibre og rene fraktioner af meget korte fibre. Det knuste komposit er adskilt i fraktioner bed at ryste i en si, karakteriseret og derefter genanvendt som forstærkning i ny komposit. Vacuum infusion er anvendt for at frembringe disse nye kompositplader med polyester som matrice. Pladerne er fremstillet med 10, 20 og 30 vægt% forstærkning. Til slut blev der gennemført træktest for at sammenligne stivhed og styrke af de forskellige plader.

Download her (advarsel: 117 MB fil)

Justine Beauson, DTU Vindenergi18.11.2014
Nedbrydning af carbonfiber-forstærket epoxy resin


Aalborg Universitet Esbjerg har i deres laboratorie nedbrudt carbonfiber-forstærket epoxy resin, med en 280 mL batch reaktor. På billederne er Hülya U. Sokoli, den ph.d. –studerende i GenVind, i gang med at klargøre reaktoren (venstre) og viser resultaterne af nedbrydningen (højre). Som det kan ses er det lykkedes at nedbryde epoxy resinen fuldstændig til en sort olie-lignende masse og dermed frigøre fibrene uden resin på overfladen. Dette er blot et af mange eksperimenter Aalborg Universitet Esbjerg har lavet de seneste 15 måneder.

Hülya U. Sokoli og Erik G. Søgaard, Aalborg Universitet Esbjerg14.10.2014
Nye initiativer til styrkelse af den tværgående videndeling


På styregruppemødet den 9. oktober 2014 blev en ny arbejdsstruktur præsenteret, hvor fokus fremadrettet er på tværgående arbejdsgrupper fordelt på hele værdikæden indenfor opdelte typer af materialefraktioner. Den nye struktur skal bidrage til en bedre koordinering og videndeling fra råmaterialer/materialefraktioner over forbehandling, processering og frem til færdige demonstrationsprodukter.

Marianne Lund Madsen, FORCE Technology14.10.2014
Midtvejsevalueringsseminar i GenVind afholdt hos Siemens Wind Power A/S i Vejle den 9. oktober 2014


Formålet med evalueringen var, fra Styrelsen for Forskning og Innovations side, at vurdere projektets fremdrift og perspektiver i forhold til de fastsatte mål og milepæle. På dagsordenen var blandt andet udfordringer, forventninger og prioriteringer set i bakspejlet og fremadrettet i projektet for de deltagende partnere. Evalueringen er udført på grundlag af en selvevaluering af projektet og en spørgeskema-undersøgelse, hvor konklusionerne heraf er sammenfattet i en evalueringsrapport.

Marianne Lund Madsen, FORCE Technology04.06.2014
Fra slibestøv til fyldstof i malingsystemer


PPG Industries (tidligere Dyrup A/S) har sammen med Teknologisk Institut indledt et studie af effekterne ved anvendelse af slibestøv fra vindmøllevinger og kompositprofiler som fyldstof i malingssystemer. Ved anvendelse af slibestøvsfraktioner under 90 µm opnås en homogen blanding ved simpel omrøring. Kompositpartiklerne i test-opstrøg er meget veldispergerede og viser lovende egenskaber for de testede malingssystemer.

Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut04.06.2014
Sprøjtestøbning af regenererede kompositter


Comfil ApS har sammen med FORCE Technology og Teknologisk Institut indledt en undersøgelse af mulighederne for at genanvende termoplastiske LPET/GF kompositter med et glasindhold på ca. 40 w%. De første sprøjtestøbetest er gennemført med en blanding af jomfrueligt materiale og regenerat og har vist et behov for at undersøge temperaturprofiler og blandingsforhold nærmere.

Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut22.05.2014
De første støbetest med kompositfraktioner i højstyrkebeton


Contec ApS har gennemført de første støbeforsøg i højstyrkebeton med kompositfraktioner leveret af Averhoff A/S. Der har været anvendt 0,5 w% fiberfraktioner i de indledende støbninger af standardprismer, som efterfølgende er testet for bøje- og kompressionsegenskaber i Contecs laboratorier i henhold til EN 196 (metoder til prøvning af cement). Resultaterne peger på behov for bedre styr på interface mellem fraktioner/fibre og cement.

Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut22.05.2014
Separation af støvfraktioner fra kompositbearbejdning


Teknologisk Institut har indsamlet og undersøgt kompositslibestøv fra produktionerne hos Siemens Wind Power, Fiberline Composites og LM Wind Power. Slibestøvet er vha. finmaskede sigter blevet separeret i adskillige størrelsesfraktioner fra 2,5 mm ned til 35 µm med henblik på forskellige anvendelser af de separerede fraktioner. Kompositfraktioner mindre end 35 µm kan ikke separeres med almindelig manuel sigteteknik.

Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut22.05.2014
Infusionsforsøg med neddelte kompositfraktioner


FORCE Technology har med succes gennemført indledende forsøg med knusning af glasfibermaterialer til fraktioner af passende størrelse til infusionsforsøg. TUCO Marine A/S planlægger i samarbejde med Teknologisk Institut herefter at gennemføre infusionsforsøg med anvendelse af kompositfraktioner i kombination med jomfruelige materialer for at undersøge opnåelige materialeegenskaber og evaluere egnetheden i forhold til lette konstruktioner til skibe.

Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut12.02.2014
20th International Conference on Composite Materials - ICCM20 2015


Tid: 19.-24. juli, 2015
Sted: København, Danmark

Program og tilmelding her

Nanna Svendsen, FORCE Technology11.02.2014
Wind Farm Development: European Offshore 2014


Tid: 9.-10. april, 2014
Sted: Aberdeen, UK

Program og tilmelding her

Nanna Svendsen, FORCE Technology04.02.2014
Plastics Recycling Conference


Tid: 11.-12. Marts, 2014
Sted: Orlando, Florida, USA

Program og tilmelding her

Dennis Denton, GPEC 2014 Organizer31.01.2014
The first major event for the Circular Economy


Tid: 4.-6. Marts, 2014
Sted: ExCeL, London, UK

Program og tilmelding her

Tine Herreborg Jørgensen, Siemens Wind Power A/S15.10.2013
Kommunikationsudvalget holdt møde hos SUNBY i Nørresundby den 14. oktober 2013


På dagsordenen var blandt andet færdiggørelse af kommunikationsstrategi, gennemgang af milepælsplan, guidelines for partnernes kommunikation om aktiviteter i GENVIND og diskussion af hjemmesiden (forbedring af layout, indhold, kendskab).

Foto (fra venstre): Romain Sacchi (SUNBY), Nanna Andreasen (Teknologisk Institut), Mads Kogsgaard Hansen (Teknologisk Institut), Benedikte Jørgensen (Fiberline Composites), Nanna Svendsen (FORCE Technology), Tine Herreborg Jørgensen (Siemens Wind Power), Lars Wigh (SUNBY)


Tine Herreborg Jørgensen, Siemens Wind Power A/S30.09.2013
Temadag: Nye anvendelser af plastkompositter til industrielle produkter


Tid: 22. oktober, 2013
Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Tid: 31. oktober, 2013
Sted: FORCE Technology, Navervej 1, 6600 Vejen

Program og tilmelding her

Daniela Bach, FORCE Technology24.09.2013
GenVind project presented for HRH Crown Prince Frederik and Environmental Minister Ida Auken


16. September Barsmark, SUNBY and Siemens Wind Power received distinguished visit from HRH Crown Prince Frederik and the Minister for the Environment Ida Auken during their stay in North Jutland, to learn more about Barsmark's environmentally friendly and energy-efficient products.

More information here

Romain Sacchi, SUNBY ApS &
Tine Herreborg Jørgensen, Siemens Wind Power A/S16.09.2013
Dissection of wind turbine blades for the project uploaded here

Romain Sacchi, SUNBY ApS12.09.2013
Invitation til besøg hos LM Wind Powers Technology Center


Du inviteres hermed til et besøg hos LM Wind Powers Technology Center, som indeholder en række faciliteter til test og validering af vindmøllevinger. Der vil blive mulighed for at besøge vindtunnellen, som bidrager til udvikling af vinger med optimale aerodynamiske egenskaber, så vinden udnyttes optimalt.

Tid: Torsdag den 3. oktober 2013, kl. 10.00 – 13.00
Sted: LM Wind Power, Vingen 1, DK-6640 Lunderskov – ved Brand Centeret
Yderligere information her

Tanja Bødker Pedersen, Plast Center Danmark10.09.2013
WIND TURBINE BLADE MANUFACTURE 2013


International conference and exhibition on wind blade composites design, manufacturing and markets

Tid: 3-5 December, 2013
Sted: Maritim Hotel, Düsseldorf, Tyskland
Kontaktinformation her

Nanna Svendsen, FORCE Technology03.08.2013
the 19th international conference on composite materials


Justine Beauson presented "Recycling end-of-life wind turbine blades" and GenVind at the conference in Montréal, Canada.

Justine Beauson, DTU Wind Energy03.06.2013
Design for the End of Life of Fibre Reinforced Composite Materials


Tid: 25. september, 2013
Sted: Chesterfield, UK
Kontaktinformation her

Jakob Ilsted Bech, DTU Wind Energy21.05.2013
Materialedagen 2013 - UPCYCLING ’N’ RECYCLING
IDA & Dansk Selskab for Materialeteknologi, DSM.


Tid: Torsdag 13. juni 2013, kl. 12.30 - 16.50
Sted: Design Society, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V.
Program og tilmelding her

Marianne Strange, FORCE Technology14.03.2013
Artiklen “Gamle vindmøllevinger kan genanvendes i støjskærme” i Miljønyt.


Læs her

Marian Kjærgaard, Vestas11.10.2012
Conference on Fiber Reinforced Composite Materials


21 – 22 November 2012 at Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg.

Nanna Svendsen, FORCE Technology27.09.2012
The dissmeination plan, the budget and the Consortium Agreement shall be now handed in two weeks.

Nanna Svendsen, FORCE Technology21.09.2012
The signed Agreement shall be handed in on Friday, 27 September. We kindly ask you to return your contribution to the Field of Application no later than Tuesday, 25 September.

Nanna Svendsen, FORCE Technology10.09.2012
Demonstration Project 1 (DP1) meeting at House of Vestas, on October 4th, 2012.


House of Vestas, Hedeager 44, 8200 Aarhus N, DK.
Marian Kjærgaard, Vestas© 2014 GenVind Innovation Consortium