Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Bridge from wind turbine blade. Verdens første vindmøllevingebro - Udtjent vindmøllevinge som gangbro i Lindholm Strandpark


Faktaboks:
  • Kommende store mængder mulige, da udtjente vinger i varierende størrelse vil være på markedet i de kommende år.
  • Kompositmateriale kan ses som et muligt råmateriale fremfor et affaldsproblem.
  • Udnyttelse af produktets strukturelle egenskaber til nye formål.
  • Gangbro, blot ét af mange potentielle formål med lignende processer.
Perspektiver
Ved nyttiggørelse af en udtjent vindmøllevinge til en gangbro anvendes et ’affaldsprodukt’ som direkte substitut for et andet materiale til brobygning. Ved at beholde den orignale struktur i produktet udnyttets ligeledes vingens strukturelle egenskaber. Ved at designe broen således der skal skæres/ændres mindst muligt minimerer man både den tilførte energi ligesom omkostninger formindskes. Vindmøllebroen er tiltænkt i Lindholm Strandpark i Nørresundby, hvor der i et samarbejde mellem SWP, Fiberline, Superuse og de lokale myndigheder og frivillige er etableret dette projekt, som forventes åbnet/præsenteret ved Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival september 2016 (såfremt der opnås økonomisk support til projektet).
Vindmøllevingen vil skulle tilskæres (rodsegmenterne skal af), testes af ekstern konsulent samt transporteres og installeres i Lindholm Strandpark. Ved endt projekt vil der være etableret et bæredygtigt projekt, hvor der udover gangbro vil være omklædningsrum i vingeenderne ligesom solpaneler vil stå for elproduktionen til den på broen installerede belysning.


Barrierer for implementering
Der er for dette forsøg hovedsageligt 5 processer ift. gennemførelse. De er 1) Økonomiske forhold (Støtte til etablering af broen har været en udfordring grundet dets organisering som et kommunalt projekt. Der har udover bidragene fra projektpartnerne været søgt støtte gennem diverse fonde for at realisere projektet.), 2) Test af vinge som byggemateriale til bro (Der har været udfordringer i at finde konsulenter, der vil tage ansvar for dette, da en vinge som bromateriale er nyt og ’udenfor standarden’, 3) Tilskæring af vinge ift. ønsket design (i dette tilfælde afskæring af rodsegment), 4) Transport (Udfordring i transport af vinge uden rodsegment) og 5) Etablering af bro på fundamenter.


Miljøaspekter
Genanvendelse af udtjente vindmøllevinger som bygningsmateriale (i dette tilfælde af en bro) samt brodække-affald er en direkte genanvendelse af produktet (evt. med en let tilskæring afhængigt af design). Udnyttelsen ligger derfor i områderne reuse/reshape, hvor man ud fra en LCA betragtning minimerer den ekstra energi, der skal til for at genanvende produktet ligesom man bevarer nogle af kompositmaterialernes strukturelle egenskaber og får nytte heraf.
Proces fra affald til produkt:
Siemens Wind Power, Fiberline and Superuse Studios


© 2014 GenVind Innovation Consortium