Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Conversion


Ved conversion omdannes kompositmaterialerne til værdifulde kemikalier og materialer, hvormed der opnås en upcycling af materialerne.

I GenVind projektet er det lykkedes at omdanne glasfiberkompositter til olie med en brændværdi på lige fod med bio-olie, samtidig med fibrene genvindes uden signifikante rester af resin.

Ligeledes er identificeret et potentiale for omdannelse/conversion til højværdi-kemikalie ved anvendelse af solvolyse-processen.


© 2014 GenVind Innovation Consortium