Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

From composite material to oil - Genvinding af glas- og kulfibre fra komposit affald samt omdannelse af resinen til olie med potentiale som brændstof


Faktaboks:
  • Der kan produceres 40 mL olie ud fra en 80 grams komposit og 250 mL solvent
  • Olien har en brændværdi på op til 40 MJ/kg
  • De regenererede fibre er stort set rene for resin og kan anvendes til fremstilling af andre materialer.
Genvinding af kulfibre vha. solvolyse har langt større værdi end genvinding af glasfibre på grund af den højere værdi af kulfibre. Faktum er, at størstedelen af fiber forstærket komposit affald kommer fra glasfiber forstærkede kompositter (GFK). For at øge værdien af genvindingsprocessen for GFK, har AAUE fremstillet en råolie med op til 30 vol. % per batch. En olie bestående af komponenter fra resinen samt de solventer der anvendes i processen. Denne olie kan potentielt bruges som brændstof på lige fod med bio-olie, da det har brændværdier på op til 40 MJ/kg. Samtidig genvindes fibrene uden signifikante rester af resin.


Implementering
Forsøgene er blot foretaget på en laboratorieskala reaktor på 280 mL med temperaturer varierende fra 200 – 325 °C og tryk på op til 300 bar. Det er vigtigt at temperaturen er over 300 °C for at opnå nedbrydning af resinen. Trykket kan sænkes til under 100 bar uden betydelige konsekvenser for oliens mængde samt kvalitet. På trods af mulighed for lavere tryk, er tidshorisonten for implementering af et større pilot anlæg dog et stykke ude i fremtiden. Desuden er det nødvendigt, at komposit affaldet nedskæres til mindre stykker ved nedbrydning i laboratorie skala udstyr (Max. 15x4x2 cm) og vil også være nødvendigt i et fremtidigt storskala anlæg. Der køres i øjeblikket forsøg på en 1 L reaktor i samarbejde med Force Technology, som de første trin i mulig opskalering af teknologien.


Miljøaspekter
Omdannelse af komposit affald til et olie-produkt samt regenererede fibre kan i høj grad tilskrives som værende mere bæredygtigt end deponi eller afbrænding. Glasfiber forstærket polyester resin har en brændværdi på omkring 8 MJ/kg. Omdannes det til olie ved anvendelse af solventer og katalysatorer stiger brændværdien til det femdobbelte. Vandfasen kan desuden anvendes i processen igen og igen. Der er blevet regnet på en batch ved kørsel på laboratorie skala reaktoren. For solventer, katalysatorer samt EL løber det op i ca. 10 kr per batch, og der produceres ca. 40 mL olie ud fra 80 gram komposit.

Proces fra affald til produkt:
Aalborg Universitet Esbjerg


© 2014 GenVind Innovation Consortium