Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Improved particleboard with crushed composite material - Forbedrede spånplader med knust kompositmateriale, tilsætning af knust epoxybaseret kompositmateriale fra end-of-use vingemøllevinger til spånplader


Faktaboks:
  • Novopan Træindustri A/S har et forbrug af træ på ca. 380.000 ton pr. år
  • Tilsætning af knust kompositmateriale til spånpladerne kan øge styrken
Perspektiver
Hensigten med tilsætning af knust epoxybaseret kompositmateriale til spånplader er, pladerne forhåbentlig kan fremstilles tyndere, men samtidig bevare eller opnå en bedre styrke end nuværende spånplader. Der er fremstillet testplader med iblanding af forskellige mængder af både støv og knuste epoxybaserede fraktioner til midterlaget af spånpladerne. På de færdig testplader er der udført trækstyrkeforsøg. Det har ikke været muligt, at måle bøjningsstyrken af pladerne, idet spredningen i densiteten af den enkelte plader er for stor. Hidtil forsøg har ikke vist en forbedring af styrken af spånpladerne, grundet utilstrækkelig findeling og ensartethed af det knuste, tilsatte materiale. Nye forsøg med finere knust kompoistmateriale forventes udført i løbet af 2016.


Implementering
En fin og ensartet neddeling af kompositmaterialet er krævet, for at det kan anvendes i spånpladerne. Det er nødvendigt med en homogen masse, for at opnå en ordentlig forarbejdning af de færdige plader (uden ujævnheder på kanter og overflader, jævn styrke af hele pladen etc.) Det er ikke muligt at anvende knuste polyesterbaserede kompositmaterialer i spånpladerne, idet dette kan give lugtgener i det endelige produkt (grundet rester af styren). Det er strengt nødvendigt at kende kemien af kompositresterne for at kunne anvende spånpladerne i slutprodukter, herunder for at tage de rette sikkerhedsmæssige forhold ved produktion. En udfordring ved anvendelse af kompositmateriale i spånpladerne er derfor den konkrete kemiske sammensætning af kompositmaterialet.


Miljøaspekter
Genanvendelsen af end-of-use kompositmaterialer i spånplader er recycling af materiale (Recycling).
Proces fra affald til produkt:
Novopan Træindustri A/S


© 2014 GenVind Innovation Consortium