Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Improved wood protection and wall paint - Forbedret træbeskyttelse og vægmaling


Tilsætning af epoxy-baseret slibestøv fra produktion af vindmøllevinger til træbeskyttelse og vægmaling


Faktaboks:
  • Siemens og Vestas har flere hundrede tons slibestøv fra vingeproduktion per år.
  • Dyrup producerer flere tons træbeskyttelse årligt.
  • Tilsætning af slibestøv i maling forbedrer UV-stabiliteten i træbeskyt-telse/malingssystem.
Ved tilsætning af epoxy-baseret slibestøv til træbeskyttelsesprodukter fra Dyrup/PPG øges UV-stabiliteten og dermed den beskyttende effekt. Der er foretaget laboratorietest på omkring 30 forskellige blandinger af alkyd- og akrylbindersystemer med forskellige fyldstoffer. Slibestøvet dispergeres fint og giver stabile blandinger, der i følge eksponeringstests og mekaniske prøvninger har bedre eller lige så gode egenskaber som ved tilsætning af traditionelle fyldstoffer. Dermed kan Dyrup/PPG både spare på disse fyldstoffer og forbedre deres produkter til træbeskyttelse. Derudover testes også tilsætning til vægmaling med henblik på at forbedre glans og ridsefasthed.


Implementering
Den eneste bearbejdning slibestøvet kræver inden tilsætning er en sigtning ned til max 50 µm. Dette har været udført manualt på laboratoriebasis, men kan foretages i en sigtemaskine for større mængder. Det skal nu afklares hvor denne proces skal ligge i fremtiden, mens det undersøges muligheder for en aftale mellem Dyrup/PPG og Siemens Wind Power om at aftage produktionsaffaldet. En udfordring ved anvendelse af slibestøvet er den konkrete kemiske sammensætning, som givet vis ændrer sig, hvis materialerne i vindmøllevingerne ændres.


Miljøaspekter
Genanvendelse af slibestøvet er en direkte anvendelse af sigtet af produktionsspild (Resize/reshape), som vindmølleproducenterne normalt sender til deponi eller afbrænding.
Proces fra affald til produkt:
DYRUP/PPG + SIEMENS WP


© 2014 GenVind Innovation Consortium