Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Manufacturing of plates using cut-off - Fremstilling af plader ud fra afskær i produktionen, nye plader produceres ved pressestøbning af termoplastiske glasfiberkompositter fra produktionsspild/afskær


Faktaboks:
  • Produktionsspild/afskær af stærke termoplastiske glasfiberkompositter anvendes til presning af nye plader i stedet for forbrænding/deponi.
I forbindelse med produktion af plader/profiler hos Comfil opstår affald i form af afskær. I dag bortskaffes affaldet som forbrænding eller deponi. Indledende forsøg har eftervist muligheden for at sammenpresse afskær af termoplastiske glasfiberkompositter. Trækstyrken af pladerne bibeholdes, mens brudforlængelsen falder.
Der haves en udfordring i at udregne potentialet i disse pressestøbte plader, herunder mulige markedssegmenter, ligesom beregninger af miljøpåvirkninger ved et muligt produktions set up, skal evalueres.


Miljøaspekter
Genanvendelse af produktionsafskæret er en direkte anvendelse af produktionsspild, som Comfil i dag ellers sender til forbrænding eller deponi via genbrugs/affaldsvirksomheder.


Proces fra affald til produkt:
  1. Produktionsskær indsamles
  2. Produktionsafskær neddeles til ønsket størrelse
  3. Produktionskær pressestøbes til nye plader
  4. Nye plader afsættes til udvalgte segmenterComfil


© 2014 GenVind Innovation Consortium