Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Recovery of polyol through glycolysis of PUR-fractions - Genanvendelse af polyol fra produktionsspild


Tilsætning af op til 30% genvundne/separerede polyoler fra produktionsspild i nye profiler ved hjælp af glykolyse-processen.


Faktaboks:
  • Ved glykolyse kan polyol fra PUR genindvindes og anvendes i op til 30% sammen med jomfruelig polyol
  • Polyolen genanvendes resursen på lige fod med jomfruelig materiale i stedet for bortskaffelse
I forbindelse med produktion af ekstruderede profiler i polyure-tan hos Velux haves et produktionsspild. I dag sælges affaldet/produktionsspildet til genbrugsvirksomheder, som bortskaffer affaldet.

Forsøg på laboratorie-skala har eftervist, at det er muligt ved glykolyse, at separere polyolen i produktionsspildet. Efterføl-gende har det vist sig muligt at tilsætte den genudvundne polyol i mængder op til 30% i ny polyol.

Ud over muligheden for at reducere forbruget af ny polyol, skal der udføres miljøberegninger (LCA-analyser) i forhold den ændrede miljøpåvirkning, ligesom Velux skal vurdere om det er er muligt og rentabelt at opskalere genanvendelsen til serieproduktion.


Implementering
Glykolyseforsøgene er udført på laboratorie-skala niveau. I næste forsøgsrække skal det eftervi-ses, hvorvidt det er muligt at opskalere forsøgene til selve produktionen. Såfremt det er muligt at opskalere til produktion, haves et stort potentiale i genanvendelse af polyol fra eget produktionsspild.


Miljøaspekter
Genanvendelse af polyolen er en direkte anvendelse af produktionsspild, som Velux i dag ellers sender til forbrænding eller deponi via genbrugs/affaldsvirksomheder


Proces fra affald til produkt:
1) Produktionsspild/affald indsamles og knuses.


2) Der udføres glykolyseproces på de knuste fraktioner3) Polyolen frafiltreres efter glykolyseprocessen og kan nu genanvendes i nye produkter.Velux


© 2014 GenVind Innovation Consortium