Genbrug af kompositmaterialer fra industrien
Projekt bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation

Standardized building components


Byggeelementer - Mekanisk udskæring af standard byggeelementer fra end-of-use vindmøllevinger


Faktaboks:
  • 10.000 tons kompositmateriale forventes i de kommende år at skulle afskaffes årligt
Perspektiver
I praksis er det muligt at udskære standard byggeelementer, der tilnærmelsesvis er plane fra de forskellige sektioner af vindmøllevingen. Udskæringen kræver præcision og egnede skæreværktøjer, da slidtagen på værktøjerne er stor grundet indholdet af glas- og/eller kulfibre i kompositmaterialerne. Egnede procesteknologier er identificeret og afprøvet. Der er afprøvet neddeling med bajonetsav, rundsav og kabelskæring. Af de tre metoder er kabelskæring dem eneste, der ikke har en dybde- og dimensionsbegrænsning. Yderligere er der udført forsøg med diamantsav og vanskæring. Forsøg med diamantsav har været den mest lovende metode af de afprøvede. Forsøgene med vandskæring er afprøvet ved forskellige skærehastigheder. Forsøgene har været lovende, men vandskæring er en dyr metode at anvende til neddeling, idet en lav skærehastighed er nødvendig. Materialerne kan på nuværende tidspunkt til dels neddeles, men der mangler fortsat en håndterbar neddeling under kontrollerede forhold på rentabelvis.


Implementering
Teknologier til mekanisk neddeling af kompositmaterialerne er allerede tilgængelige, men en kombination eller videre udvikling af disse metoder kan være nødvendigt. Slitagen på værktøjerne er stor grundet indholdet af glas- og/eller kulfibre, hvilket skal overvejes i forbindelse med rentabiliteten. Endvidere, skal materialerne kunne håndteres på både en arbejds- og miljømæssig forsvarligvis, hvilket igen vil påvirke rentabiliteten. Mekanisk neddeling er dog nødvendigt for udskæring af standard byggeelementer og før yderligere nedbrydning af materialerne.


Miljøaspekter
Genanvendelse af hele elementer fra end-of-use kompositmaterialer er Reuse og Resize/Reshape.


Ålsrode Smede & Maskinfabrik A/S, Davai A/S & EL:CON


© 2014 GenVind Innovation Consortium